• b.34 Bildidee & Foto (c) Gert Weigelt

b.34

Appenzellertänze Martin Schläpfer

Le Spectre de la Rose Marco Goecke

Der Grüne Tisch Kurt Jooss

02. February 2018 - 06. April 2018

Duration b.34: approx. 2 ½ hours, two intervals / For all from 12 upwards

Appenzellertänze Martin Schläpfer

Le Spectre de la Rose Marco Goecke

Der Grüne Tisch Kurt Jooss

    Recommendations