AVONDGARDEROBE

Een dresscode voor het bezoek aan de opera- en balletvoorstellingen bestaat niet: kleed u zodanig, dat u zich goed voelt. Alles bij elkaar genomen en passend bij het feestelijke kader heerst een eerder verzorgde sfeer. Bij premières of galaconcerten valt avondkledij in geen geval buiten het kader, maar is niet verplicht.

AVONDKASSA / OPENING VAN HET OPERAGEBOUW

Eén uur vóór het begin van de voorstelling openen onze operagebouwen en de avondkassa’s. Een half uur vóór het begin nodigen wij uit voor de „introductie in de foyer“. Het openen van de deuren van de voor het publiek toegankelijke zaal volgt ten laatste 10 minuten vóór het begin.

BEREIKBAARHEID / PARKEREN

Onder “Bereikbaarheid” vindt u situatieschetsen om het Operagebouw Düsseldorf en het Theater Duisburg te bereiken en tevens aanwijzingen voor de heenreis met het openbaar vervoer. Gelieve voor uw heenreis voldoende tijd in te plannen en met uiteenlopende verkeerssituaties rekening te houden.

WIJZIGINGEN VAN ROLVERDELING- & PROGRAMMA

Hoewel wij er alles aan doen om wijzigingen van rolverdeling en programma te vermijden, zijn ze soms niet te omzeilen. In een dergelijk geval verzoeken wij u er om uw begrip voor dat wijzigingen niet het recht geven om reeds aangekochte toegangsbiljetten terug te geven.

BEELD-, GELUIDS- & VIDEO-OPNAMES

Zoals in andere theaters zijn ook aan de Duitse Opera aan de Rijn beeld- en geluidsopnames tijdens voorstellingen niet toegestaan en dit omwille van het auteursrecht.

GEVONDEN VOORWERPEN

U bent iets vergeten of verloren? Gelieve telefonisch contact met ons op te nemen!

OPERNHAUS DÜSSELDORF (INGANG)
Tel. + 49 (0) 211.89 25 210

THEATER DUISBURG (INGANG)
Tel. + 49 (0) 203.283 62 222

VESTIAIRE

Gelieve uw mantel aan de vestiaire af te geven – deze service is in de prijs van het ticket inbegrepen.

ETEN & DRINKEN

Before the show and during the break, our restaurateurs at the foyer counters offer you drinks and snacks. Please note that the consumption of drinks and food in the auditorium is not permitted.

In our opera shops you will also receive vouchers from our restaurateurs. For special requests, reservations, orders for groups, etc., please contact our restaurateurs in advance.

OPERNHAUS DÜSSELDORF
GCS Concert and Theater Catering GmbH

Food and beverage reservations before performances or at break:
Tel .: + 49 211 58 58 77 77
Mon-Fri 10.00-18.00
E-Mail: reservation.oper@gcs.catering
All reservation requests will be reconfirmed.

Online reservation:
oper.gcs.catering

Group and event requests, group inquiries, etc.:
Tel .: + 49 211 58 58 77 0
E-Mail: oper@gcs.catering

www.gcs.catering


THEATER DUISBURG
Frank Schwarz Gastro Group GmbH
At the height 10, 47059 Duisburg

Tel. + 49 (0) 203. 45 039-0
Fax + 49 (0) 203. 45 039-15
E-Mail: info@fsgg.de

www.fsgg.de

Our caterer Frank Schwarz Gastro Group GmbH (FSGG) offers drinks and snacks before the performance and in the breaks.
You would like to reserve a table? Feel free to contact FSGG.

Reservations and orders are possible from Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm by phone or by email to m.wrobel@fsgg.de.
All reservation requests will be reconfirmed.

INFOMATERIAAL

Altijd actueel geïnformeerd: seizoensboekje, maandelijks repertoire, nieuwsbrief per e-mail, informatie voor docenten en gezinnen, over de Vriendenkring van de Duitse Opera aan de Rijn en de Balletliefhebbers – gratis zenden wij u graag regelmatig onze publicaties toe.

MOBIELE TELEFOONS

Gelieve u er vóór het begin van de voorstelling en na de pauze van te vergewissen dat u beltonen van uw mobiele telefoon of van andere elektronische apparatuur (polshorloge) uitgeschakeld hebt.

OPERNGLÄSER

Mits een waarborg van 15,00 € kunt u aan de programma- / informatiestand in de ingangszone een operaverrekijker lenen.

PROGRAMMABOEKJES

Bij elke opera- of balletproductie hoort het uitvoerige programmaboekje – met kleurrijke scènefoto’s, selecte teksten over de enscenering en de biografieën van de artiesten. U kunt de programmaboekjes in de foyer direct vóór „uw“ voorstelling kopen – of op voorhand in de operashop. De boekjes verschijnen op de dag van de première of van de hervatting, vanaf de dag daarna zijn ze ook in de operashop verkrijgbaar.

ZITKUSSENS

Zitkussens voor kinderen kunnen aan de programma- / informatiestand (Düsseldorf) resp. aan de vestiaires (Duisburg) geleend worden (met uitzondering van schoolvoorstellingen). Het aantal zitkussens is beperkt. Gelieve er bij het gebruik van een zitkussen op te letten dat de achter u zittende toeschouwers niet gehinderd worden.

ZITRIJEN

In de zitrijen is het krap: gelieve recht te staan wanneer de naast u zittende toeschouwers naar hun plaatsen wensen te gaan. Keer de gasten, die reeds plaatsgenomen hebben, bij het stappen door de rij vriendelijk uw gezicht toe.

TAXISERVICE

Wij zorgen ervoor dat na de vertoningen in Düsseldorf en in Duisburg taxi’s voor u klaarstaan.

BOVENTITELS

Bij bijna alle operavoorstellingen kunt u in de boventitels de teksten in het Duits meelezen. Helaas zijn deze omwille van de bouwkundige omstandigheden van onze gebouwen niet vanop alle plaatsen leesbaar resp. even goed zichtbaar.

TE LAAT KOMEN / TUSSENTIJDSE TOEGANG

In principe beginnen alle voorstellingen stipt. Indien u te laat komt, kunt u eventueel pas tijdens de pauze op de door u geboekte plaats geraken. Tegen die tijd kunt u de voorstelling op een monitor volgen. Indien het voor u dan al eens noodzakelijk is om tijdens de voorstelling de voor het publiek toegankelijke zaal te verlaten, kunt u soms niet direct naar uw plaats terugkeren. Alleen indien mogelijk laten wij u dan in de 3e rang (Opernhaus Düsseldorf) resp. 2e rang (Theater Duisburg) weer binnen.